BAZA WIEDZY

Zarządzanie dokumentami i informacją (ang. RIM, Records and Information Management) to rozległa dziedzina wiedzy i praktyki, zajmująca się profesjonalnym podejściem do zarządzania dokumentami i informacją w organizacji przez cały cykl życia dokumentu, bez względu na jego format, od momentu jego powstania, aż po ostateczne jego zniszczenie. Proces ten obejmuje identyfikację, klasyfikację, przechowywanie, zabezpieczanie, odnajdywanie, monitorowanie oraz ostateczne niszczenie bądź wieczyste przechowywanie dokumentów. Celem prowadzenia tych działań jest zapewnienie nadzoru, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami, gwarantując minimalizację ryzyka i ciągłość prowadzonych działań. Baza wiedzy oferowana przez Scenter ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym zagadnień związanych z obszarem zarządzania dokumentami i informacją – zachęcamy do regularnego przeglądania zamieszczanych w tej sekcji informacji i danych, które poprzez lepsze zrozumienie tematyki zapewnią wdrożenie najlepszych rozwiązań.

PROJEKTOWANIE PRZYSZŁYCH MIEJSC PRACY:
JAK OCHRONIĆ NAJCENNIEJSZE ZASOBY PRZY JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU ICH WARTOŚCI.

W Scenter chronimy to, co najcenniejsze dla naszych klientów. Dzisiaj naszą misją jest wspierać klientów, nie tylko w zakresie ochrony danych, ale także uwalniania wartości z zasobów — niezależnie od tego, czy powstały na papierze czy w postaci cyfrowej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, biznes potrzebuje elastycznych, bezpiecznych i godnych zaufania rozwiązań, by dostosować się do wybranego modelu obsługi pracowników. Niezależnie od tego, czy wracają oni do biura, przechodzą na model pracy zdalnej czy hybrydowej. Szukasz rozwiązań do zarządzania informacjami oraz zabezpieczania i przechowywania danych, a także co najważniejsze – łączenia modelu pracy niezależnie od tego, jak i gdzie funkcjonuje Twój biznes. Scenter może pomóc chronić aktywa, które są dla Ciebie najważniejsze. Zapewni rozwiązania usprawniające automatyzacje i workflow oraz doradzi jak efektywnie przeprowadzić transformacje. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!