Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Scenter sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zapewniamy
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Scenter sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy
ul. Przemysłowej 27, 63-500 Ostrzeszów; NIP: 5140355059; REGON: 388380134 KRS: 0000888238.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące między innymi celów,
w jakich wykorzystujemy dane, oraz praw, które Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Prosimy
o zapoznanie się z właściwą informacją.

  1. Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów oraz osób, które zamierzają skorzystać z naszych usług.
  2. Informacja o przetwarzaniu danych dla Pracowników oraz Przedstawicieli naszych Klientów i Dostawców, czyli dla osób, które zawierają umowy w imieniu naszych Klientów i Dostawców, są zaangażowane w realizację takich umów lub z którymi kontaktujemy się w tych sprawach.
  3. Informacja o przetwarzaniu danych dla naszych Dostawców, którzy zaopatrują nas w towary lub świadczą dla nas usługi.
  4. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz fanpage na Facebooku.
  5. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz profil na Instagramie.
  6. Informacja o przetwarzaniu danych dla Kandydatów do pracy.
  7. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób przesyłających zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
  8. Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na obszarze zarządzanym przez Scenter sp. z o. o.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail rodo@scenter.com.pl albo
iod@scenter.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz realizacją praw wynikających z RODO. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Michał
Boruta, a kontakt z nim jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@scenter.com.pl;
b) listownie pod adresem: Scenter sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem IOD.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) na Państwa życzenie możemy udostępnić także tzw. test równowagi, który zawiera ocenę możliwości
wykorzystania tej podstawy przetwarzania danych.

Uwaga: wszystkie powyższe informacje są przeznaczone dla osób fizycznych; dane dotyczące spółek handlowych i osób prawnych nie podlegają
ochronie wprowadzonej przez RODO.