DANE KONTAKTOWE

NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Scenter Sp. z o .o.
Ul. Składowa 4
63-500 Ostrzeszów

DIGITALIZACJA
Scenter Sp. z o .o.
Ul. Przemysłowa 27
63-500 Ostrzeszów

DANE REJESTROWE
Scenter Sp. z o .o.
Ul. Przemysłowa 27
63-500 Ostrzeszów

KRS: 0000888238
REGON: 388380134
NIP: 5140355059
BDO: 000541131

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000 zł

Administratorem danych osobowych jest Scenter sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27.


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@scenter.com.pl


Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Szczegółowe informacje