Postępująca transformacja cyfrowa oraz coraz bardziej powszechna praca zdalna wymusza na nas szereg zmian w firmach.

Dlatego też przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej jest coraz bardziej po popularne. Digitalizacja dokumentów znacznie ułatwia funkcjonowanie wielu firm i instytucji. Pracujemy na terenie Krakowa i okolic. Nasze doświadczenie i sprzęt pozwalają na bezpieczną digitalizację dokumentów. Dbamy o szybką i sprawną obsługę.

Digitalizacja jako nowoczesne rozwiązanie dla każdej firmy

Digitalizacja dokumentów jest pojęciem dość młodym. Jest ono tożsame z archiwizacją wszelkich archiwów. Polega na skanowaniu tradycyjnych dokumentów w elektroniczne formy. Choć dokumenty nadal przechowuje się w tradycyjny sposób, rozwiązanie to przynosi wiele więcej korzyści.

Digitalizacja i skanowanie dokumentów:

  • pozwala skrócić czas dotarcia do dokumentów i poprawia ich obieg,
  • brak stresowych sytuacji przy kontroli, ponieważ znajdujemy szybciej każdy dokument,
  • umożliwia pracę kilku osób z danym dokumentem w tym samym czasie,
  • zabezpiecza oryginały bez ryzyka zagubienia czy zniszczenia jedynej kopii,
  • pozwala oszczędzić powierzchnię biurową i obniżyć koszty utrzymania archiwum.

Kilka korzyści, jakie niesie digitalizacja?

Digitalizacja dokumentów sprawia, że komunikacja w firmie staje się znacznie sprawniejsza. Dzięki niej Twoja firma zyska przede wszystkim ład i porządek w biurze. Pozwala na zaoszczędzenie powierzchni biurowej i znacznie obniżyć koszty utrzymania archiwum. Digitalizacja to nic innego jak zmniejszenie ryzyka wypływu danych poufnych. Dokumenty ponadto są zabezpieczone przed różnymi, niespodziewanymi sytuacjami, jakie mogą wydarzyć się w biurze. Proces ten umożliwia pracę kilku osób w firmie z danym dokumentem w tym samym czasie. To jego znaczna oszczędność. W związku z tym, że nasza firma. Digitalizacja to dbałość o środowisko. Zredukowanie ilości wykorzystywanego papieru sprzyja mniejszej emisji gazów oraz zaoszczędzeniu wody.

W jaki sposób działa elektroniczne archiwum?

Po selekcji dokumentów papierowych następuje skan przy użyciu skanera. Następnie wybiera się odpowiedni system bądź program, służący do obróbki, przetwarzania i przechowywania dokumentów. Profesjonalna firma, która zajmuje się digitalizacją, fachowo doradzi w wyborze odpowiednich narzędzi, a także rzetelnie przeprowadzi cały proces. Dlatego też nasi fachowcy zadbają o sprawną operację z zachowaniem poufności danych.

Digitalizacja dokumentów jest tworzeniem elektronicznego archiwum. Jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Dzięki niemu zastępujemy tradycyjną formę przechowywania dokumentów i opcję tą dedykujemy wszystkim nowoczesnym firmom i instytucjom z Krakowa i okolic. Digitalizacja to duża oszczędność zarówno czasu, jak i miejsca w biurach. Pozwala zmniejszać koszty, wynikająca z zakupu materiałów biurowych, służących do tradycyjnych form archiwizacji.